Màng xốp pe foam

Xốp pe foam hay còn gọi mút xốp pe foam là sản phẩm được chúng tôi sản xuất từ hạt nguyên liệu nhựa nguyên sinh ldpe. Sản phẩm xốp pe foam được sản xuất dây chuyền sản xuất hiện đại công nghệ máy của Nhật Bản cho ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

Các kích thước màng xốp pe foam:

 • Màng xốp pe foam 0.5mm
 • Màng xốp pe foam 1mm
 • Màng xốp pe foam 1.5mm
 • Màng xốp pe foam 2mm
 • Màng xốp pe foam 3mm
 • Màng xốp pe foam 4mm
 • Màng xốp pe foam 5mm
 • Màng xốp pe foam 6mm
 • Màng xốp pe foam 7mm
 • Màng xốp pe foam 8mm
 • Màng xốp pe foam 9mm
 • Màng xốp pe foam 10mm
 • Màng xốp pe foam 11mm
 • Màng xốp pe foam 12mm
 • Màng xốp pe foam 13mm
 • Màng xốp pe foam 14mm
 • Màng xốp pe foam 15mm
 • Màng xốp pe foam 16mm
 • Màng xốp pe foam 17mm
 • Màng xốp pe foam 18mm
 • Màng xốp pe foam 19mm
 • Màng xốp pe foam 20mm
 • Màng xốp pe foam 21mm
 • Màng xốp pe foam 22mm
 • Màng xốp pe foam 23mm
 • Màng xốp pe foam 24mm
 • Màng xốp pe foam 25mm
 • Màng xốp pe foam 26mm
 • Màng xốp pe foam 27mm
 • Màng xốp pe foam 28mm
 • Màng xốp pe foam 29mm
 • Màng xốp pe foam 30mm
 • Màng xốp pe foam 31mm
 • Màng xốp pe foam 32mm
 • Màng xốp pe foam 33mm
 • Màng xốp pe foam 34mm
 • Màng xốp pe foam 35mm
 • Màng xốp pe foam 36mm
 • Màng xốp pe foam 37mm
 • Màng xốp pe foam 38mm
 • Màng xốp pe foam 39mm
 • Màng xốp pe foam 40mm
 • Màng xốp pe foam 41mm
 • Màng xốp pe foam 42mm
 • Màng xốp pe foam 43mm
 • Màng xốp pe foam 44mm
 • Màng xốp pe foam 45mm
 • Màng xốp pe foam 46mm
 • Màng xốp pe foam 47mm
 • Màng xốp pe foam 48mm
 • Màng xốp pe foam 49mm
 • Màng xốp pe foam 50mm
 • Màng xốp pe foam 51mm
 • Màng xốp pe foam 52mm
 • Màng xốp pe foam 53mm
 • Màng xốp pe foam 54mm
 • Màng xốp pe foam 55mm
 • Màng xốp pe foam 56mm
 • Màng xốp pe foam 57mm
 • Màng xốp pe foam 58mm
 • Màng xốp pe foam 59mm
 • Màng xốp pe foam 60mm
 • Màng xốp pe foam 61mm
 • Màng xốp pe foam 62mm
 • Màng xốp pe foam 63mm
 • Màng xốp pe foam 64mm
 • Màng xốp pe foam 65mm
 • Màng xốp pe foam 66mm
 • Màng xốp pe foam 67mm
 • Màng xốp pe foam 68mm
 • Màng xốp pe foam 69mm
 • Màng xốp pe foam 70mm
 • Màng xốp pe foam 71mm
 • Màng xốp pe foam 72mm
 • Màng xốp pe foam 73mm
 • Màng xốp pe foam 74mm
 • Màng xốp pe foam 75mm
 • Màng xốp pe foam 76mm
 • Màng xốp pe foam 77mm
 • Màng xốp pe foam 78mm
 • Màng xốp pe foam 79mm
 • Màng xốp pe foam 80mm
 • Màng xốp pe foam 81mm
 • Màng xốp pe foam 82mm
 • Màng xốp pe foam 83mm
 • Màng xốp pe foam 84mm
 • Màng xốp pe foam 85mm
 • Màng xốp pe foam 86mm
 • Màng xốp pe foam 87mm
 • Màng xốp pe foam 88mm
 • Màng xốp pe foam 89mm
 • Màng xốp pe foam 90mm
 • Màng xốp pe foam 91mm
 • Màng xốp pe foam 92mm
 • Màng xốp pe foam 93mm
 • Màng xốp pe foam 94mm
 • Màng xốp pe foam 95mm
 • Màng xốp pe foam 96mm
 • Màng xốp pe foam 97mm
 • Màng xốp pe foam 98mm
 • Màng xốp pe foam 99mm
 • Màng xốp pe foam 100mm

Tìm hiểu thêm: Đại lý xốp pe foam

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *