Showing all 11 results

Màng xốp pe foam hay còn có các tên gọi như mút xốp pe foam, mút xốp trắng, mút xốp epe, màng xốp pe, mút xốp bọc hàng, … là sản phẩm sử dụng để bảo vệ hàng hóa

Giảm giá-10%
600,000 540,000
Giảm giá-10%
430,000 385,000
Giảm giá-17%
420,000 350,000
Giảm giá-14%
420,000 360,000
Giảm giá-6%
650,000 610,000
Giảm giá-7%
540,000 500,000
Giảm giá-5%
640,000 610,000
Giảm giá-13%
520,000 450,000
Giảm giá-7%
460,000 430,000
Giảm giá-13%
690,000 600,000