Đại lý tấm mút xốp

Ontida Packing sản xuất các loại tấm mút xốp với nhiều chủng loại kích thước theo yêu cầu của khách hàng.

đại lý tấm xốp | đại lý mút xốp | đại lý tấm xốp pe foam | đại lý tấm mút xốp

Tấm mút xốp pe foam

Thông số kỹ thuật tấm mút xốp pe foam có sẵn tại kho:

Tấm mút xốp 100x100x2mm
Tấm mút xốp 150x150x2mm
Tấm mút xốp 200x200x2mm
Tấm mút xốp 250x250x2mm
Tấm mút xốp 300x300x2mm
Tấm mút xốp 350x350x2mm
Tấm mút xốp 400x400x2mm
Tấm mút xốp 450x450x2mm
Tấm mút xốp 500x500x2mm
Tấm mút xốp 550x550x2mm
Tấm mút xốp 600x600x2mm
Tấm mút xốp 650x650x2mm
Tấm mút xốp 700x700x2mm
Tấm mút xốp 750x750x2mm
Tấm mút xốp 800x800x2mm
Tấm mút xốp 850x850x2mm
Tấm mút xốp 900x900x2mm
Tấm mút xốp 950x950x2mm
Tấm mút xốp 1000x1000x2mm
Tấm mút xốp 1050x1050x2mm
Tấm mút xốp 1100x1100x2mm
Tấm mút xốp 100x100x3mm
Tấm mút xốp 150x150x3mm
Tấm mút xốp 200x200x3mm
Tấm mút xốp 250x250x3mm
Tấm mút xốp 300x300x3mm
Tấm mút xốp 350x350x3mm
Tấm mút xốp 400x400x3mm
Tấm mút xốp 450x450x3mm
Tấm mút xốp 500x500x3mm
Tấm mút xốp 550x550x3mm
Tấm mút xốp 600x600x3mm
Tấm mút xốp 650x650x3mm
Tấm mút xốp 700x700x3mm
Tấm mút xốp 750x750x3mm
Tấm mút xốp 800x800x3mm
Tấm mút xốp 850x850x3mm
Tấm mút xốp 900x900x3mm
Tấm mút xốp 950x950x3mm
Tấm mút xốp 1000x1000x3mm
Tấm mút xốp 1050x1050x3mm
Tấm mút xốp 1100x1100x3mm
Tấm mút xốp 100x100x4mm
Tấm mút xốp 150x150x4mm
Tấm mút xốp 200x200x4mm
Tấm mút xốp 250x250x4mm
Tấm mút xốp 300x300x4mm
Tấm mút xốp 350x350x4mm
Tấm mút xốp 400x400x4mm
Tấm mút xốp 450x450x4mm
Tấm mút xốp 500x500x4mm
Tấm mút xốp 550x550x4mm
Tấm mút xốp 600x600x4mm
Tấm mút xốp 650x650x4mm
Tấm mút xốp 700x700x4mm
Tấm mút xốp 750x750x4mm
Tấm mút xốp 800x800x4mm
Tấm mút xốp 850x850x4mm
Tấm mút xốp 900x900x4mm
Tấm mút xốp 950x950x4mm
Tấm mút xốp 1000x1000x4mm
Tấm mút xốp 1050x1050x4mm
Tấm mút xốp 1100x1100x4mm
Tấm mút xốp 100x100x5mm
Tấm mút xốp 150x150x5mm
Tấm mút xốp 200x200x5mm
Tấm mút xốp 250x250x5mm
Tấm mút xốp 300x300x5mm
Tấm mút xốp 350x350x5mm
Tấm mút xốp 400x400x5mm
Tấm mút xốp 450x450x5mm
Tấm mút xốp 500x500x5mm
Tấm mút xốp 550x550x5mm
Tấm mút xốp 600x600x5mm
Tấm mút xốp 650x650x5mm
Tấm mút xốp 700x700x5mm
Tấm mút xốp 750x750x5mm
Tấm mút xốp 800x800x5mm
Tấm mút xốp 850x850x5mm
Tấm mút xốp 900x900x5mm
Tấm mút xốp 950x950x5mm
Tấm mút xốp 1000x1000x5mm
Tấm mút xốp 1050x1050x5mm
Tấm mút xốp 1100x1100x5mm
Tấm mút xốp 100x100x10mm
Tấm mút xốp 150x150x10mm
Tấm mút xốp 200x200x10mm
Tấm mút xốp 250x250x10mm
Tấm mút xốp 300x300x10mm
Tấm mút xốp 350x350x10mm
Tấm mút xốp 400x400x10mm
Tấm mút xốp 450x450x10mm
Tấm mút xốp 500x500x10mm
Tấm mút xốp 550x550x10mm
Tấm mút xốp 600x600x10mm
Tấm mút xốp 650x650x10mm
Tấm mút xốp 700x700x10mm
Tấm mút xốp 750x750x10mm
Tấm mút xốp 800x800x10mm
Tấm mút xốp 850x850x10mm
Tấm mút xốp 900x900x10mm
Tấm mút xốp 950x950x10mm
Tấm mút xốp 1000x1000x10mm
Tấm mút xốp 1050x1050x10mm
Tấm mút xốp 1100x1100x10mm

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 666 2686
Zalo: 090 666 2686 SMS: 090 666 2686